شبیه سازی دینامیک مولکولی با نرم افزار materials studio

بدون امتیاز 0 رای
899,000 تومان

آشنایی با مبانی شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

67
899,000 تومان