محمد علی بابانژادی

اساتید موسسه آموزشی مبتکران شیمی امیرکبیر

تاريخ تولد:   1374/09/01    تهران               مليت:         ايراني             مذهب:            شيعه

آدرس ایمیل

info@mobchem.com

صفحه اینستاگرام

mobtakeranchem

شماره تماس

09397777684

تلگرام

آدرس

تهران، میدان ولیعصر , بعد از چهار راه زرتشت , کوچه شهید پزشک پور , پلاک 12 , طبقه 3

تحصیلات

کارشناسی مهندسی پلیمر- علوم و تکنولوزی رنگ، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران1396-1392
15.3 :معدل کل
عنوان پروژه کارشناسی: بررسی زیست تخریب پذیری نانوپوشش های حاوی پلی هدرال سیل سسکوییکسان(POSS ) در محیط های شبیه
سازی شده بدن
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- علوم و تکنولوزی رنگ، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران 1396 – حال
17.9 :معدل کل
 عنوان پروژه کارشناسی ارشد: اثر پارامترهای موادی رزینهای پلی استر-اکریالت پایه آبی بر اندازه ذرات پراکنه ی نهایی با بهره گیری از
خصوصیات اپتیکی

جوایز و افتخارات

رتبه چهارم آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر-صنایع رنگ سال 1396
 دکتری مستقیم مهندسی پلیمر-صنایع رنگ سال 1400

تجربیات کاری

بازرس فنی پژوهشکدهی رنگ و پلیمر ایران از سال 1394 الی 1396
 بازرسی و نظارت فنی و مهندسی بر اعمال رنگهای ترافیکی در بزرگراهها و معابر
 کنترل کیفیت میدانی رنگهای اعمالی
 نمونه گیری و کنترل کیفیت آزمایشگاهی رنگهای ترافیکی اعمالی و فرموالسیونهای نوین
 تدریس خصوصی دروس حوزهی فیزیک رنگ و مبانی پوششهای آلی از سال 1395 تا کنون
 ترجمهی تخصصی و عمومی از سال 1395

مقالات

مقاله کنفرانسی oral در کنفرانس بین المللی CHEMCON2014 پنجاب)هند( با عنوان Nano Functionalized Imprinted Ion
Alumina as a Selective Sorbent for Nd(III) Removal from Water Samples
 مقاله کنفرانسی Poster در کنفرانس بین المللی ICCC2017 تهران )ایران( با عنوان urethane polycarbonate of Biostability
stent coating with Poss-nano composite in vitro
 مقاله کنفرانسی Poster در کنفرانس بین الملی ICCC2017 تهران )ایران( با عنوان Rheology of effects the of Investigation
modifiers on Rheological properties of Acrylic Coatings
 مقاله علمی-پزوهشی در نشریه مواد پیشرفته و پوششهای نوین 36(1400)2632=2643 با عنوان تهیه و مشخصه یابی پراکنه پلی استر اکریالت تقلیل پذیر با
آب مورد استفاده در صنایع پوششهای خودرویی

 

مهارت ها

تسلط به زبان انگلیسی
 تسلط به نرم افزار Matlab در حوزهی پردازش تصویر،معادالت و ترسیم نمودارهای آماری و تخصصی
 تسلط به Office( ورد،اکسل،…(
 روابط عمومی قوی
 تسلط به نرم اقزار Origin در حوزهی ترسیم نمودارهای آماری