محمد علی بابانژادی

اساتید موسسه آموزشی مبتکران شیمی امیرکبیر

تاريخ تولد:   1374/09/01    تهران               مليت:         ايراني             مذهب:            شيعه

آدرس ایمیل

info@mobchem.com

صفحه اینستاگرام

mobtakeranchem

شماره تماس

09397777684

تلگرام

آدرس

تهران، میدان ولیعصر , بعد از چهار راه زرتشت , کوچه شهید پزشک پور , پلاک 12 , طبقه 3

رزومه

سوابق تحصيلي:

 • فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند از دانشكده فني دانشگاه تهران با معدل كل ١٦,٦٢
 • فارغ التحصيل مقطع كارشناسي رشتهي مهندسي شيمي از دانشكده فني دانشگاه تهران با معدل كل ١٧,٦٤

گواهينامه ها:

 • داراي گواهينامه ي دوره ي شبيه سازي فرايند به وسيله ي نرم افزار Aspen Hysys از انجمن علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تهران . 
 • داراي گواهينامه ي دوره ي شبيه سازي فرايند به وسيله ي نرم افزار Aspen Plus  از انجمن علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تهران . 
 • داراي گواهينامه ي نرم افزار Matlab از انجمن علمي دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تهران.

زبان هاي خارجي: 

 • مسلط به زبان انگليسي مرتبط با رشته مهندسي شيمي، توانايي خواندن و نوشتن مدارك مهندسي
 • توانايي انجام مكالمات روزمره به زبان انگليسي

سوابق كاري:  

 • كارشناس فرايند در مركز خدمات تخصصي نفت، گاز و پتروشيمي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران از تاريخ ٠١/٠٣/١٤٠٠

اهم فعاليت هاي صنعتي و پژوهشي انجام شده

نقش 

كارفرما 

نام پروژه 

پژوهشگر 

شركت گاز استان گيلان 

تعيين متغيرهاي كليدي و متدولوژي ايجاد تابع مبناي اندازهگيري انرژي در محدوده شركتهاي گاز استاني 

پژوهشگر 

سازمان محيط زيست 

گزارش فعاليتهاي انجام شده در جهت كاهش انتشار و سازگاري با اقليم 

 • كارشناس فرايند در شركت آپادانا پترو فرايند از تاريخ ٠١/٠٧/١٣٩٩ اهم فعاليت هاي صنعتي و پژوهشي انجام شده

نقش 

كارفرما 

نام پروژه 

پژوهشگر 

شركت آپادانا پتروفرايند 

بهينهسازي هندسه سيكلونهاي تصفيه گاز 

پژوهشگر 

شركت آپادانا پتروفرايند 

طراحي فرايندي استرينرهاي خطوط لوله نفت 

پژوهشگر 

شركت آپادانا پتروفرايند 

 طراحي فرايندي فيلتر سپريتورهاي تصفيه گاز 

پژوهشگر 

شركت آپادانا پتروفرايند 

طراحي فرايندي هيترهاي ND و FD مورد استفاده در ايتسگاههاي CGS

پژوهشگر

شركت آپادانا پتروفرايند 

طراحي اسكرابرهاي عمودي سيستم فيلتراسيون گاز  

پژوهشگر

شركت آپادانا پتروفرايند 

 Volume Collector طراحي دستگاه

 • كارشناس فرايند در شركت سپهربام دليجان از تاريخ ٠١/٠٨/١٣٩٨ الي ٣١/٠١/١٤٠٠ اهم فعاليتهاي صنعتي و پژوهشي انجام شده

نقش 

كارفرما 

نام پروژه 

پژوهشگر 

شركت سپهر بام دليجان 

بررسي  فني و طراحي فرايندي واحد پايلوت توليد گاز آمونياك 

پژوهشگر 

شركت سپهر بام دليجان 

بررسي فرايندي روشهاي حذف آلايندههاي واحد توليد

  PVC

پژوهشگر 

شركت سپهر بام دليجان 

بررسي فني روشهاي كاهش گوگرد موجود در مازوت 

 • ديگر سوابق پژوهشي و تخصصي
  • بررسي خواص و عملكرد رزينهاي پوششي لولههاي GRP به صورت پروژه متعلق به دانشگاه شريف
  • ٣٢٠ ساعت دورهي كارآموزي در واحد فرآيند شركت مهندسين مشاور نارگان 

مهارت هاي تخصصي:  

 • مسلط به مباني پالايش نفت و گاز  مسلط به Line Sizing
 • Control Valve Sizing مسلط به
 • API 2000 بر اساس استاندارد Emergency Vent Sizing مسلط به
 • PFD-P&ID-CAUSE & EFFECT-ISOMETRIC-CONTROL  :مسلط به  مدارك فرايندي

  PHILOSOPHY-PROCESS DESCRIPTION

 • Aspen Energy Analyzer مسلط به نرم افزار
 • مسلط به نرم افزار COMFAR
 • Excel  –  Word  –  PowerPoint  مسلط به  نرم افزارهاي   :سوابق پژوهشي
 • شبيه سازي راكتور توليد پليپروپيلن(فناوري اسفريپول) با استفاده از نرم افزار Aspen Plus

– پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد – دانشگاه تهران 

 • بررسي معادله حالت ( CPA(Cubic Plus Association (پايان نامه دوره كارشناسي) – دانشگاه تهران
 • بررسي تصحيح بيولوژيك آب هاي زير سطحي آلوده به هيدرو كربن هاي نفتي – دانشگاه تهران
 • امكان سنجي طرح توليد الفين ها از ذغال سنگ – دانشگاه تهران
 • بررسي فني و اقتصادي طرح هاي Polygeneration – دانشگاه تهران

دوره های ارائه شده توسط این مدرس