محمد علی بابانژادی

اساتید موسسه آموزشی مبتکران شیمی امیرکبیر

تاريخ تولد:   1374/09/01    تهران               مليت:         ايراني             مذهب:            شيعه

آدرس ایمیل

info@mobchem.com

صفحه اینستاگرام

mobtakeranchem

شماره تماس

09397777684

تلگرام

آدرس

تهران، میدان ولیعصر , بعد از چهار راه زرتشت , کوچه شهید پزشک پور , پلاک 12 , طبقه 3

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
17.44 :معدل
کارشناسی مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
18.02 :معدل

جوایز و افتخارات

رتبه دوم در بین دانشجویان ورودی 93 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رتبه اول المپیاد غیرمتمرکز مهندسی شیمی
پذیرش مهندسی شیمی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان استعداد درخشان

تجربیات کاری

مهندس فرآیند
شرکت مدیریت پروژههای صنعتی ابدال (مپصا)
مهندس فرآیند
شرکت آپادانا پتروفرآیند

 

مقالات

J. Gholami and M. Fallah, “Electrochemical modeling and parameter sensitivity of
lithium-ion battery at low temperature,” J. Energy Storage, vol. 43, no. November, p.
103189, 2021.

Kheirabadi, Sina, and Mohammad Fallah Barzoki. “Comments on “Alexandria
Engineering Journal Vol: 57 (4) (2018) Pages: 3311–3320”.” Alexandria Engineering
Journal 59, no. 2 (2020): 547-548.
Mohammad Falah Barzoki, Mehrnoosh Rahmani, Ali Shahabi and Alibakhsh Kasaeian.
“Thermal performance of NiO/water nanofluid in microporous metal foam tube under
laminar flow regime”.(under review)
Mehrnoosh Rahmani, Ali Shahabi nejad, Mohammad Fallah Barzoki and Alibakhsh
Kasaeian. “Simulation of Solar Absorption Refrigeration Cycle with CuO Nanofluid for
Summer Cooling of a Residential Building”. (To be submitted)
Ali Shahabi nejad, Mohammad Fallah Barzoki, Mehrnoosh Rahmani, Alibakhsh
Kasaeian and Ahmad Hajinezhad. “Simulation of the heat transfer performance of
Al2O3-Cu/water binary nanofluid in homogenous cupper metal foam”. (To be submitted)
Mohammad Fallah Barzoki, Shohreh Fatemi and Mohammadreza Ganjali. “Synthesis,
Characterization and Supercapacitor Application of Cerium-Metal Organic Framework
Based on Graphene Oxide”. (Under prepare)

تجربیات تحقیقاتی

دستیار تحقیقاتی
انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران
دستیار تحقیقاتی
آزمایشگاه جذب سطحی و نانو مواد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
دستیار تحقیقاتی
آزمایشگاه انرژی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران

 

تجربیات آموزشی

دستیار آموزشی
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
مکانیک سیاالت 1
مکانیک سیاالت 2
ریاضیات مهندسی پیشرفته
شبیه سازی فرآیند
مدرس
دانشگاه تهران، پردیس کاسپین دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه نوشیروانی بابل، انستیتو
نفت دانشگاه تهران، دانشگاه ارومیه، دانشگاه امیرکبیر و …
دوره متلب مقدماتی
دوره متلب پیشرفته
دوره کامسول